top of page

התשתית לעולם הרכיבה

הדרכות כביש

אומנות הרכיבה. לסדר את מערכת היחסים בין האדם לבין המכונה, ולהחזיר את השליטה לידיים שלך.

אומנות הרכיבה בכביש

3,190 ש״ח 

biker on road

תוכן החבילה

תוכן החבילה

מפגש 1: אומנות הרכיבה - יום 1

הקורס הבסיסי והחשוב ביותר שלנו, הכולל: הפעלת מבט, תנוחה ותפעול, שליטה בקצב, טכניקת היגוי.

מפגש 2: אומנות הרכיבה - יום 2
חלקו השני של הקורס, הכולל: קו פנייה, בלימה, דיוק ההיגוי, וחשיבות הדרייב לביצוע פניה מושלמת.

מפגש 3: אימון רכיבה 1
ההטמעה של עקרונות קורסי המגרש, לקראת המהפך האמיתי ברכיבה.

מפגש 4: אימון רכיבה 2
ממשיכים להתאמן במגוון רחב של אימוני נושא.

מפגש 5: אומנות הרכיבה בכביש

יוצאים להרי המרכז כדי להבין את הקצב וקווי הפניה בכביש מפותל.

להנות מרכיבה בכביש מפותל ולמצוא את הקצב וקו הפניה הנכון בתוכו

5 מפגשים

אומנות הרכיבה בתנועה

3,090 ש״ח 

bike on road

תוכן החבילה

תוכן החבילה

מפגש 1: אומנות הרכיבה - יום 1
הקורס הבסיסי והחשוב ביותר שלנו, הכולל: הפעלת מבט, תנוחה ותפעול, שליטה בקצב, טכניקת היגוי.

מפגש 2: אומנות הרכיבה - יום 2

חלקו השני של הקורס, הכולל: קו פנייה, בלימה, דיוק ההיגוי, וחשיבות הדרייב לביצוע פניה מושלמת.

מפגש 3: אימון רכיבה 1

ההטמעה של עקרונות קורסי המגרש, לקראת המהפך האמיתי ברכיבה.

מפגש 4: אימון רכיבה 2

ממשיכים להתאמן במגוון רחב של אימוני נושא.

מפגש 5: אומנות הרכיבה בתנועה
יישום החומר מהמגרש על הכביש הציבורי, תוך פיתוח אסטרטגיית רכיבה מצילת חיים.

לנצח את הסטטיסטיקה של הכביש הציבורי עם אסטרטגיית רכיבה בטוחה ומוכחת

5 מפגשים

2,190 ש״ח 

bikers practicing

תוכן החבילה

תוכן החבילה

מפגש 1: אומנות הרכיבה - יום 1

הקורס הבסיסי והחשוב ביותר שלנו, הכולל: הפעלת מבט, תנוחה ותפעול, שליטה בקצב, טכניקת היגוי.

מפגש 2: אומנות הרכיבה - יום 2

חלקו השני של הקורס, הכולל: קו פנייה, בלימה, דיוק ההיגוי, וחשיבות הדרייב לביצוע פניה מושלמת.

מפגש 3: אימון רכיבה 1

ההטמעה של עקרונות קורסי המגרש, לקראת המהפך האמיתי ברכיבה.

מפגש 4: אימון רכיבה 2

ממשיכים להתאמן במגוון רחב של אימוני נושא.

אומנות הרכיבה 

לסדר את היחסים בין האדם והמכונה ולקחת את השליטה לידיים שלך

4 מפגשים

בחרו תוכנית

שיטת ה-DNA של אופנוען מאומן מתבססת על הגורמים הכי ראשוניים ומובילה אל הטכניקות הכי גבוהות ומורכבות. 

עמוד השדרה של הדרכות אופנוען מאומן היא תוכנית אומנות הרכיבה, אשר מניחה את התשתית לעולם הרכיבה המתקדמת.

הייחוד, ומקור היעילות של ההדרכות נמצא בשיטת "ה-DNA של הרכיבה", פרי פיתוח בלעדי של אופנוען מאומן. השיטה נשענת על שלושה עקרונות בלבד: צפי, כיוון וקצב. הבנת יחסי הגומלין בשלושת תחומים אלה והקפדה על הביצוע - היא המפתח לשליטה מוחלטת באופנוע, בכל מצב, וגם להנאה צרופה מהרכיבה. 

תוכנית אומנות הרכיבה מתחילה בקורס בן יומיים (מתבצע בשני ימים נפרדים בתאום עם הלקוח) המועבר על מגרש רחב ידיים. לאחר השלמת שני ימי ההדרכה, נפתחת הדלת אל עולם האימונים המודרכים שלנו  - שמוביל את הרוכב לרמות הרכיבה הגבוהות, ומכין אותו ליציאה אל הכביש הציבורי והחיים האמיתיים עם האופנוע.

תכנית ההדרכה אומנות הרכיבה, היא הבסיס לשתי תכניות רחבות יותר שלוקחות את ההדרכה החוצה מהמגרש, אומנות הרכיבה בתנועה כדי ללמוד איך להמנע מתאונות ואומנות הרכיבה בכביש המפותל כדי ללמוד ולהבין את הקצב וקווי הפניה.

 

הדרך אל חוויית הרכיבה האולטימטיבית מתחילה עכשיו.

אומנות הרכיבה

2,190 ש״ח

לסדר את מערכת היחסים בין האדם והמכונה

אומנות הרכיבה בתנועה

3,090 ש״ח

לנצח את הסטטיסטיקה של הכביש הציבורי

אומנות הרכיבה בכביש

3,190 ש״ח

למצוא את הקצב וקו הפניה בכביש המפותל

bottom of page